הגישור בחינוך

מבוא אלימות בית-ספרית היא תופעה רווחת בישראל ובעולם. אל המוסדות החינוכיים מתנקזים קונפליקטים בין תלמידים, כאשר הסכסוכים ומאבקי האינטרסים הולכים ומחריפים באוכלוסייה הטרוגנית. ישראל, היא ארץ קולטת עלייה עם חברה רב תרבותית וכמדינה – החשופה לאיומי טרור והחווה מלחמות עם אויביה – מתמודדת עם גילויי אלימות רבים ושונים. בית הספר מהווה מיקרו-קוסמוס של החברה וזירה […]